TELEINFORMATYKA

Nowy kierunek na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach

 

1. Kandydaci z "nową maturą" Podstawą kwalifikacji na kierunek Teleinformatyka studiów dziennych prowadzonych na Wydziale AEiI, będzie wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z matematyki i wybranego przedmiotu.
Kandydaci będą ustawiani na liście rankingowej wg wartości P obliczonej zgodnie ze wzorem:

 

P =0.6 * Wgłówny + 0.4 * k *Wdodatkowy

gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny - liczba punktów (30-100%) uzyskana na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy - liczba punktów (30-100%) uzyskana na maturze z przedmiotu wybranego przez kandydata (do wyboru są: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka).
K=0.5 dla poziomu podstawowego,
K=1 dla poziomu rozszerzonego.

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości wg starych zasad lub zdawali Maturę Międzynarodową
Kandydaci są przyjmowani według ogólnych zasad obowiązujących w Politechnice Śląskiej.

3. Wolny wstęp na studia dzienne na kierunku Teleinformatyka mają laureaci i finaliści centralnych etapów olimpiad przedmiotowych wymienionych w Uchwale Senatu Pol. Śl.