TELEINFORMATYKA

Nowy kierunek na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach

 

Program kształcenia dla kierunku Teleinformatyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki został opracowany zgodnie z opublikowaną w dniu 13 lipca 2016 roku Krajową Ramą Kwalifikacji i obejmuje kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego na poziomach 6 i 7.

 

Efekty uczenia się dla studiów I stopnia

Efekty uczenia się dla studiów II stopnia