TELEINFORMATYKA

Nowy kierunek na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach

 

Absolwenci kierunku teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Maja szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów i jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.