TELEINFORMATYKA

Nowy kierunek na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach