TELEINFORMATYKA

Nowy kierunek na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach

 

Program kształcenia dla kierunku Teleinformatyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki został opracowany zgodnie z obowiązującymi od 1 października 2012 Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, inspirowane Strukturą Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Kluczowym elementem tego programu jest opis zakładanych efektów kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia
Efekty kształcenia dla studiów II stopnia